Didier Catz

Dark mode? Awesome.

ResumeGitHub DEV.to

Ontwerphandleiding — een boekje voor New Product Development met interactiemethoden, research en terminologie.

SCROLL · SCROLL · SCROLL · SCROLL

Opdrachtgever
Hogeschool van Amsterdam — New Product Development
Taken
Research, Design

Bij New Product Development (NPD) gaat het om het ontwikkelen van idee tot marketlancering. Het probleem is een gegeven. Het vertalen van een probleem naar een ideale oplossing dat voldoet aan gebruikers, bedrijfs en haalbaarheidseisen staat hier centraal.

Dit boekje is mijn ontwerphandleiding voor de technieken en methodes die ik heb gebruikt tijdens dit vak. Hier komen onderwerpen naar voren zoals brainstorm-technieken, onderzoek, concepting en meer. Het is best wat leeswerk, dus ga er lekker bij zitten en veel leesplezier toegewenst!

Gerelateerde projecten

Heb je een project dat je wilt bespreken?

hallo@didiercatz.com